Formasana Web Shop

Formasana Web Shop

PSD dizajn za Formasana web shop, čija je primarna djelatnost okrenuta prema prodaji kozmetičkih preparata.

Time sam sami proizvod stavio u prvi plan, sa mogučnošću izdvajanja bitnijih kao i proizvoda na akciji. Web stranicom se prožimaju jarke boje i time se dodaje posebna pažnja na sekcije namijenjene samoj navigaciji kao i sekciji za samog korisnika.